numirimas

numirimas
numirìmas sm. (2) KI31numirti 1: Nuo to laiko, kai patyriau apie tėvelių numirimą, niekuomet nebuvau dar taip susigraudinęs, kaip dabar . Visą protą turėjo lig pat numirìmo Jrb. Noriu lengvo numirimo Kb. Mano širdelė jau prie numirìmo Rd. Aš nuog jūsų per numirimą atstosiu DP509. Per tavo ... kentėjimą, taip ir nuomirimą ... saugok nuog maro 428. ^ Koks gyvenimas, toks ir numirimas Sch82. Koks numirimas, toks ir pakasimas B. | refl. Grd: To nusimirìmo svetur bijojau Vn. \ mirimas; apmirimas; įmirimas; išmirimas; numirimas; pamirimas; primirimas; užmirimas

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • numirimas — numiri̇̀mas dkt. Savi̇̀žudi, atmiñk – ši̇̀tas pasáulis tàvo numiri̇̀mo jókiu būdù never̃tas …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • apmirimas — apmirìmas sm. (2) 1. rš pasidarymas negyvam (apie kokią nors organizmo dalį), nekrozė. 2. pasidarymas pusiau mirusiam; užmigimas ilgam laikui: Gyvių apmirimas žiemos metu tęsiasi tam tikrą laikotarpį rš. ║ prk. sustingimas, neveiklumas: Sẽniai… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išmirimas — išmirìmas sm. (2) → išmirti 1: Silpnutes tautas caro valdžia stačiai apiplėšdavo, atimdavo jų žemes ir vydavo beveik į tyrlaukius išmirimui rš. Pašėlęs senių išmirìmas! Krš. Bičių išmirimo priežasčių labai daug rš. mirimas; apmirimas; įmirimas; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • koks — koks, ià pron. (3), koks, ia (1), kõks, ià (4) K; R, koksaĩ K; SD73, R 1. inter. tiesioginiuose ir netiesioginiuose klausimuose: Kõks oras? K. Kokiam̃ krašte jis gyvena? Rs. Su kokiu arkliu atvažiavo? Klvr. Kokiẽ gi (kas gi) čianai eina? Ėr …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kėlimas — kėlìmas sm. (2) NdŽ, kėlimas (1), kėlimos ind. ž. → kelti. 1. aukštinimas erdvėje: Aukštyn kėlimas KI107. 2. prk. aukštinimas, didinimas, stiprinimas; gerinimas: Kainų kėlìmas per varžytynes BŽ352. Mokytojų kvalifikacijos kėlimas – didelis,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • mirimas — mirìmas sm. (2) KI31; SD101, R → mirti. 1. mirtis: Uliutės mirimo dieną mano seneliai nuėjo į kapines jos kapo aplankytų A.Vien. Nuo savo Žemaičiūse įsikūrimo lig pat mirimo su didžiu įtempimu vedė ūkę M.Valanč. Dėku matušei už auginimą, jau… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pamirimas — pamirìmas sm. (2); R11 → pamirti 1. | refl. KI17; Gmž. mirimas; apmirimas; įmirimas; išmirimas; numirimas; pamirimas; primirimas; užmirimas …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pasunkys — pasunkỹs, ė̃ adj. (3b) 1. žr. pasunkus 3. pasuñkiai adv.: Pasuñkiai dirba žmonys Šv. 2. žr. pasunkus 4: Pasunkỹs nūmirimas vėžiu Šv …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • primirimas — primirìmas sm. (2) KI385; LC1884,4 paveldėjimas, palikimas. mirimas; apmirimas; įmirimas; išmirimas; numirimas; pamirimas; primirimas; užmirimas …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • užmirimas — užmirìmas sm. (2) 1. N, M → užmirti 4. 2. I → užmirti 5. mirimas; apmirimas; įmirimas; išmirimas; numirimas; pamirimas; …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”